Hoang Bus Logo

Thông tin hành lý

Mỗi hành khách chỉ được mang theo 1 va li với kích thước trung bình và 1 túi xách tay. Hành lý được chấp thuận bao gồm va li, túi vải, thùng với những khóa an toàn.

Banner

1 Vali kích thước trung bình

1 túi xách tay

Chuyển hành lý

Cất giữ hành lý

Mất hành lý

Khi đến điểm đến cuối cùng hoặc trong quá trình chuyển tiếp xe, quý khách có trách nhiệm lấy lại hành lý của mình.

Khi đến điểm đến cuối cùng hoặc trong quá trình chuyển tiếp xe, quý khách có trách nhiệm lấy lại hành lý của mình.

Khi đến điểm đến cuối cùng hoặc trong quá trình chuyển tiếp xe, quý khách có trách nhiệm lấy lại hành lý của mình.

Logo

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Thỏa thuận người dùng

Sự riêng tư

Trợ giúp

Blog

Vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn chung

Copyright © 1998 – 2023 thuộc Xedohoang.com. Đã đăng ký Bản quyền