Hoang Bus Logo

Tôi có thể trả tiền vé xe bus bằng cách nào?

Xe đò Hoàng cung cấp nhiều phương thức thanh toán an toàn cho khách hàng. Bạn có thể chọn thanh toán bằng thẻ (Visa/Master/AMEX/Discover) hoặc tiền mặt. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào với việc thanh toán, hãy gọi vào số hotline của chúng tôi.

Banner

Trực tuyến

Nếu khách hàng tự đặt vé online trên website Xe đò Hoàng, chúng tôi chỉ chấp nhận hình thức thanh toán trước (Visa/Master/AMEX/Discover)

Tại bến xe

Khách hàng có thể chọn hình thức thanh toán tại bến, với hình thức này chúng tôi nhận thanh toán bằng thẻ (Visa/Master/AMEX/Discover) hoặc tiền mặt.

Thông qua hotline

Hotline văn phòng luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thanh toán vé cũng như lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp cho khách hàng.

Khác

Nếu Quý khách có bất kỳ khó khăn nào trong các hình thức thanh toán của Xe đò Hoàng, hãy gọi số hotline của văn phòng để được giúp đỡ

Sử dụng phiếu giảm giá

Áp dụng phiếu giảm giá để nhận thêm ưu đãi

Sử dụng phiếu giảm giá của tôi

Trong quá trình chọn chuyến đi, bạn sẽ tìm thấy một ô hoặc phần hiển thị "Giảm giá". Nhập mã giảm giá mà bạn có vào ô. Nhấn "Áp dụng" hoặc "Xác nhận" để áp dụng mã giảm giá cho chuyến đi của bạn.

Kiểm tra phiếu giảm giá của tôi

Phiếu giảm giá phải được cung cấp từ Xe đò Hoàng, được gửi qua tin nhắn hoặc email. Trên trang web hoặc ứng dụng, tìm mục "Giảm giá". Nhấn "Áp dụng" để xem liệu mã phiếu giảm giá của bạn có hợp lệ và được áp dụng thành công hay không. Kiểm tra tổng giá trị đơn hàng sau khi áp dụng phiếu giảm giá để đảm bảo giảm giá được tính đúng.

Mất phiếu giảm giá

Yêu cầu hỗ trợ từ Xe đò Hoàng và giải thích tình huống rằng bạn đã mất phiếu giảm giá. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác minh, như email xác nhận đặt vé hoặc bất kỳ thông tin nào khác để xác nhận rằng bạn đã nhận được phiếu giảm giá. Dựa vào kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ giải quyết tình huống và có thể cung cấp cho bạn một phiếu giảm giá mới hoặc giải pháp thay thế tương tự.

Trong quá trình chọn chuyến đi, bạn sẽ tìm thấy một ô hoặc phần hiển thị "Giảm giá". Nhập mã giảm giá mà bạn có vào ô. Nhấn "Áp dụng" hoặc "Xác nhận" để áp dụng mã giảm giá cho chuyến đi của bạn.

Phiếu giảm giá phải được cung cấp từ Xe đò Hoàng, được gửi qua tin nhắn hoặc email. Trên trang web hoặc ứng dụng, tìm mục "Giảm giá". Nhấn "Áp dụng" để xem liệu mã phiếu giảm giá của bạn có hợp lệ và được áp dụng thành công hay không. Kiểm tra tổng giá trị đơn hàng sau khi áp dụng phiếu giảm giá để đảm bảo giảm giá được tính đúng.

Yêu cầu hỗ trợ từ Xe đò Hoàng và giải thích tình huống rằng bạn đã mất phiếu giảm giá. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác minh, như email xác nhận đặt vé hoặc bất kỳ thông tin nào khác để xác nhận rằng bạn đã nhận được phiếu giảm giá. Dựa vào kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ giải quyết tình huống và có thể cung cấp cho bạn một phiếu giảm giá mới hoặc giải pháp thay thế tương tự.

Logo

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Thỏa thuận người dùng

Sự riêng tư

Trợ giúp

Blog

Vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn chung

Copyright © 1998 – 2023 thuộc Xedohoang.com. Đã đăng ký Bản quyền