• 1-888-834-9336

Vận Chuyển Hàng

Lệ Phí Của Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng:

  .1lbs - 10lbs = $5
 11lbs - 20lbs = $10
 21lbs - 30lbs = $15
 31lbs - 40lbs = $20

Ghi chú: Lệ phí giao hàng trên chỉ áp dụng cho các tuyến đường: San Jose -> Westminster, Westminster -> San Jose, Arizona -> Westminster, Westminster -> Arizona. Các tuyến đường giao hàng khác sẽ tính thêm lệ phí, xin vui lòng liên lạc Xe Đò Hoàng để biết thêm chi tiết.

Các Qui Định Của Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng:

Để đảm bảo sự an toàn cho các hàng hóa vận chuyển và an toàn cho sự di chuyển của tất cả hành khách trên xe buýt, quí khách hàng của dịch vụ vận chuyển hàng hóa vui lòng đọc kỹ các quy định liên quan đến hàng hóa cần vận chuyển bên dưới đây:

Trọng lượng: Chúng tôi chỉ chấp nhận vận chuyển hàng hóa với trọng lượng không được vượt quá 60lbs.

Giá trị: Hàng hóa vận chuyển không được vượt quá trị giá một trăm đô la Mỹ ($100). Điều này có nghĩa rằng trong trường hợp hàng hoá vận chuyển bị lạc mất, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bồi thường trên giá trị thực tế của hàng hóa và sự bồi thường này sẽ không vượt quá một trăm đô la Mỹ ($100).

Bao bì: Tất cả các hàng hóa phải được đóng gói hoặc trong thùng chứa làm bằng vật liệu bền và có chất lượng đủ để chịu đựng được dịch chuyển trên xe buýt. Tất cả các hàng hóa có chứa đồ dễ vỡ hoặc vật dễ hỏng, phải được ghi chú bằng chữ lớn rõ ràng bên ngoài thùng hoặc gói hàng.

Đối với những hàng hóa không đóng gói hoặc không được chứa trong các thùng chỉ được chấp nhận vận chuyển nếu các mặt hàng đó mang tính thiên nhiên và được bảo đảm rằng sẽ không dễ bị hư hại hoặc sẽ không gây hư hại đến các hành lý hay hàng hóa khác.

Tất cả hàng hóa vận chuyển phải có dán nhãn với đầy đủ tên họ, địa chỉ và số phone của người gửi và người nhận.

Kiểm tra:  Xe Đò Hoàng giữ quyền yêu cầu khách hàng mở những hàng hóa vận chuyển để tiến hành kiểm tra lô hàng (khi cần thiết) và giữ quyền từ chối cung cấp dịch vụ vận chuyển đối với những hàng hóa mà chúng tôi thấy sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn cho các hành khách trên xe.

Điều Lệ Vận Chuyển Hàng:

  • Chúng tôi SẼ KHÔNG vận chuyển bất kỳ hàng hóa nào có thể gây thương tích cho nhân viên làm việc, hoặc gây thiệt hại đến hành lý và các hàng hóa khác.

  • Chúng tôi SẼ KHÔNG vận chuyển bất kỳ hành hóa, vật dụng nào mang tính trái pháp luật.

  • Những gói hàng, thùng hàng có chứa chất nổ, vũ khí, hoặc tất cả các vật liệu độc hại khác (nguy hiểm) SẼ KHÔNG được chấp nhận vận chuyển.