• 1-888-834-9336

Qui Định Chung

1. Đặt chỗ:

Chúng tôi (Xe Đò Hoàng) khuyến khích khách hàng đặt chỗ trước nhằm bảo đảm luôn có ghế cho hành khách, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể đến tại bến để đi mà không cần gọi đặt chỗ. Ghế và vị trí chỗ ngồi được phục vụ theo nguyên tắc cơ bản "đến trước, phục vụ trước".

2. Nguyên tắc:

Để tạo sự an toàn và thoải mái cho tất cả các hành khách trên xe, chúng tôi yêu cầu khách hàng thực nghiêm túc một số nguyên tắc dưới đây:

  • Xe Đò Hoàng không cho phép hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng chất kích thích, ma túy, hay có những hành vi không đàng hoàng và mang vũ khí lên xe.

  • Radio, máy tính xách tay, hay các đồ dùng điện tử phục vụ cho sự thoải mái của khách hàng có thể sử dụng trên xe, miễn là đừng làm phiền đến các hành khách khác.

  • Vì sự an toàn của chính quí vị và sự an toàn của những người xung quanh, hành khách nên hạn chế di chuyển khi xe đang chạy.

  • Tuyệt đối không mang theo chó, mèo, chim hoặc các động vật khác khi sử dụng hệ thống Xe Đò Hoàng. Ngoại trừ, động vật đó đã được huấn luyện nhằm mục dích giúp dỡ cho việc di chuyển dành cho người tàn tật. Trong trường hợp này, khách hàng nên thông báo trước với các nhân viên của Xe Đò Hoàng và chúng tôi sẽ không tính lệ phí di chuyển cho động vật này.