• 1-888-834-9336

Khởi Hành Từ Nam Cali

Khởi Hành Từ Nam Cali ĐẾN Bắc Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus iconKhởi Hành Từ: San Diego - Lúc: 6:40AM
Địa Điểm: 9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
 Đến Tại: Lúc:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA
4:00PM
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM

 

bus iconKhởi Hành Từ: Westminster - Lúc: 9:15AM
Địa Điểm: 8970 Bolsa Ave Westminster, CA
 Đến Tại: Lúc:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA
4:00PM
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM

 

bus iconKhởi Hành Từ: El Monte - Lúc: 10:00AM
Địa Điểm: 2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
 Đến Tại: Lúc:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA
4:00PM
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM

 

bus iconKhởi Hành Từ: Los Angeles - Lúc: 10:25AM
Địa Điểm1231 N Spring St Los Angeles, CA 
 Đến Tại: Lúc:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King Rd, San Jose, CA
4:00PM
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM