• 1-888-834-9336

Khởi Hành Từ Nam Cali

Khởi Hành Từ Nam Cali ĐẾN Bắc Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus iconKhởi Hành Từ: San Diego - Lúc: 6:40AM
Địa Điểm: 9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA
4:00PM $60
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM $80
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA
5:30PM $65
arrival iconSprig Restaurant, San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA
5:45PM $65

 

bus iconKhởi Hành Từ: Westminster - Lúc: 9:15AM
Địa Điểm: 8970 Bolsa Ave Westminster, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA
4:00PM  $40
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM $60
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA
5:30PM $45
arrival icon Sprig Restaurant. San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA
5:45PM $45

 

bus iconKhởi Hành Từ: El Monte - Lúc: 10:00AM
Địa Điểm: 2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA
4:00PM  $40
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM $60
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA
5:30PM $45
arrival iconSprig Restaurant, San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA
5:45PM $45

 

bus iconKhởi Hành Từ: Los Angeles - Lúc: 10:25AM
Địa Điểm1231 N Spring St Los Angeles, CA 
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King Rd, San Jose, CA
4:00PM $40
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA
5:00PM $60
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA
5:30PM $45
arrival iconSprig Restaurant, San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA
5:45PM $45


CHUYẾN XE BUỔI CHIỀU DÀNH CHO THỨ SÁU VÀ CHỦ NHẬT

Khởi Hành Từ Nam Cali ĐẾN Bắc Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus iconKhởi Hành Từ: Westminster - Lúc: 4:00PM
Địa Điểm: 8970 Bolsa Ave Westminster, CA
bus iconKhởi Hành Từ: El Monte - Lúc: 4:30PM
Địa Điểm: 2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconLee's Sandwich, San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA
11:00PM $40