• 1-888-834-9336

Khởi Hành Từ Bắc Cali

Khởi Hành Từ Bắc Cali ĐẾN Nam Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus icon Khởi Hành Từ: San Francisco - Lúc: 6:30AM
Địa Điểm: 590 Van Ness Ave, San Francisco, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconChina Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA
2:00PM $40
arrival iconThuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
2:15PM $40
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA
3:00PM $40
arrival iconLucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
5:00PM $60

 

bus icon Khởi Hành Từ: Oakland - Lúc: 7:00AM
Địa Điểm: 1909 International Ave, Oakland, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival icon China Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA
2:00PM $40
arrival iconThuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
2:15PM $40
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA
3:00PM $40
arrival iconLucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
5:00PM $60

 

bus iconKhởi Hành Từ: Sacramento - Lúc: 7:30AM
Địa Điểm: 6930 65th St, Sacramento, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconChina Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA
2:00PM $60
arrival icon Thuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
2:15PM $60
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA
3:00PM $60
arrival iconLucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
5:00PM $80

 

bus iconKhởi Hành Từ: San Jose - Lúc: 8:30AM
Địa Điểm: 2525 S King Rd, San Jose, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconChina Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA
2:00PM $40
arrival iconThuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
2:15PM  $40
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA
3:00PM  $40 
arrival iconLucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
5:00PM $60


CHUYẾN XE BUỔI CHIỀU DÀNH CHO THỨ SÁU VÀ CHỦ NHẬT

Khởi Hành Từ Bắc Cali ĐẾN Nam Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus iconKhởi Hành Từ: San Jose - Lúc: 5:00PM
Địa Điểm: 2525 S King Rd, San Jose, CA
 Đến Tại: Lúc: Giá:
arrival iconThuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
11:00PM $40
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA
11:30PM $40