• 1-888-834-9336

Khởi Hành Từ Bắc Cali

Khởi Hành Từ Bắc Cali ĐẾN Nam Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus iconKhởi Hành Từ: Sacramento - Lúc: 7:30AM
Địa Điểm: 6930 65th St, Sacramento, CA
 Đến Tại: Lúc:
arrival iconChina Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA
2:00PM
arrival icon Thuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
2:15PM
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA
3:00PM
arrival iconLucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
5:00PM

 

bus iconKhởi Hành Từ: San Jose - Lúc: 8:30AM
Địa Điểm: 2525 S King Rd, San Jose, CA
 Đến Tại: Lúc:
arrival iconChina Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA
2:00PM
arrival iconThuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA
2:15PM
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA
3:00PM
arrival iconLucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA
5:00PM