• 1-888-834-9336

Khởi Hành Từ Arizona

Khởi Hành Từ Arizona ĐẾN Nam Cali

THỨ SÁU, THỨ HAI - DUY NHẤT MỘT CHIỀU

Bắt Đầu Từ Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

Khởi hành từ:

Lúc

 

Đến tại:

Lúc

Lee's Sandwiches, Chandler
1901 W Warner Rd, Chandler, 85224

8:00AM

 

Jack in the Box, Ontario
4351 Ontario Mills Pkwy, Ontario, 91764

2:15PM

Lam’s Seafood Market
6740 W Indian School Rd, Phoenix, AZ 85033

9:00AM

 

Thuan Phat Supermarket
2650 N Rosemead Blvd, S. El Monte

2:45PM

Giá Vé: $50/1 chiều
Cho lộ trình từ Arizona - Nam Cali
 

ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, 92683

3:30PM

 

Khởi Hành Từ Nam Cali  Đến Arizona

THỨ NĂM, CHỦ NHẬT - DUY NHẤT MỘT CHIỀU

Bắt Đầu Từ Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

Khởi hành từ:

Lúc

 

Đến tại:

Lúc

ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, 92683

8:00AM

 

Lam’s Seafood Market
6740 W Indian School Rd, Phoenix, 85033

2:30PM
Thuan Phat Supermarket
2650 N Rosemead Blvd, S. El Monte
 8:45AM   Lee's Sandwiches, Chandler
1901 W Warner Rd, Chandler, 85224
3:30PM

Jack in the Box, Ontario
4351 Ontario Mills Pkwy, Ontario, 91764

 9:15AM

 


Giá Vé: $50/1 chiều
Cho lộ trình từ Nam Cali - Arizona