• 1-888-834-9336

Khởi Hành Từ Arizona

Khởi Hành Từ Arizona ĐẾN Nam Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

Khởi hành từ:

Lúc

 

Đến tại:

Lúc

Lee's Sandwiches, Chandler
1901 W Warner Rd, Chandler, 85224

8:00AM

 

Jack in the Box, Ontario
4351 Ontario Mills Pkwy, Ontario, 91764

12:50PM

Cofco Chinese Cultural Center 
668 N 44th St, Phoenix, 85008

8:30AM

 

Thuan Phat Supermarket
2650 N Rosemead Blvd, S. El Monte

1:45PM

Lam's Supermarket, Phoenix
6740 W Indian School Rd, Phoenix, 85033

9:00AM

 

Metro Station, Los Angeles
1231 N Spring St Los Angeles, 90012

2:15PM

Giá Vé: $40/1 chiều
Cho lộ trình từ Arizona - Nam Cali
 

ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, 92683

2:45PM

 

Khởi Hành Từ Nam Cali  Đến Arizona

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

* Bắt Đầu Từ Ngày 1 tháng 2 năm 2018

Khởi hành từ:

Lúc

 

Đến tại:

Lúc

Lucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, 92126

6:40AM

 

Lam's Supermarket, Phoenix
6740 W Indian School Rd, Phoenix, 85033

4:00PM

ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, 92683

8:00AM

  Cofco Chinese Cultural Center
668 N 44th St, Phoenix, 85008
4:30PM

Metro Station, Los Angeles
1231 N Spring St Los Angeles, 90012

8:20AM

 

Lee's Sandwiches, Chandler
1901 W Warner Rd, Chandler, 85224

5:00PM

Thuan Phat Supermarket
2650 N Rosemead Blvd, S. El Monte

 8:45AM

  Giá Vé: $40/1 chiều
Cho lộ trình từ Nam Cali - Arizona

Jack in the Box, Ontario
4351 Ontario Mills Pkwy, Ontario, 91764

 9:30AM

  Giá Vé: $60/1 chiều
Cho lộ trình từ San Diego - Arizona