• 1-888-834-9336

Khởi Hành Từ Arizona

Khởi Hành Từ Arizona ĐẾN Nam Cali

THỨ SÁU, CHỦ NHẬT, THỨ BA - DUY NHẤT MỘT CHIỀU

Bắt Đầu Từ Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

Khởi hành từ:

Lúc

 

Đến tại:

Lúc

Lee's Sandwiches, Chandler
1901 W Warner Rd, Chandler, 85224

8:00AM

 

Jack in the Box, Ontario
4351 Ontario Mills Pkwy, Ontario, 91764

12:50PM

Lam’s Seafood Market
6740 W Indian School Rd, Phoenix, AZ 85033

8:30AM

 

Thuan Phat Supermarket
2650 N Rosemead Blvd, S. El Monte

1:45PM

Giá Vé: $50/1 chiều
Cho lộ trình từ Arizona - Nam Cali
 

ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, 92683

2:45PM

 

Khởi Hành Từ Nam Cali  Đến Arizona

THỨ NĂM, THỨ BẢY, THỨ HAI - DUY NHẤT MỘT CHIỀU

Bắt Đầu Từ Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

Khởi hành từ:

Lúc

 

Đến tại:

Lúc

ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, 92683

8:00AM

  Lam’s Seafood Market
6740 W Indian School Rd, Phoenix, AZ 85033
4:00PM

Thuan Phat Supermarket
2650 N Rosemead Blvd, S. El Monte

 8:45AM

   

Jack in the Box, Ontario
4351 Ontario Mills Pkwy, Ontario, 91764

 9:30AM

  Giá Vé: $50/1 chiều
Cho lộ trình từ Nam Cali - Arizona