Những thông tin cần biết khi sử dụng hệ thống Xe Đò Hoàng

1. Đặt chỗ:

Chúng tôi (Xe Đò Hoàng) khuyến khích khách hàng đặt chỗ trước nhằm bảo đảm luôn có ghế cho hành khách, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể đến tại bến để đi mà không cần gọi đặt chỗ. Ghế và vị trí chỗ ngồi được phục vụ theo nguyên tắc cơ bản "đến trước, phục vụ trước".

2. Nguyên tắc:

Để tạo sự an toàn và thoải mái cho tất cả các hành khách trên xe, chúng tôi yêu cầu khách hàng thực nghiêm túc một số nguyên tắc dưới đây: