Thông Tin Hành Lý

Mỗi hành khách chỉ được mang theo 1 va li với kích thước trung bình và 1 túi xách tay. Hành lý được chấp thuận bao gồm va li, túi vải, thùng với những khóa an toàn.

Trách nhiệm hành lý: