Khởi Hành Từ Nam Cali ĐẾN Bắc Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus iconKhởi Hành Từ: San Diego - Lúc: 6:40AM
Địa Điểm Khởi Hành: 9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, 92126
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival iconLee's Sandwich , San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA 95122
4:00PM $60
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA 95823
5:00PM $80
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA 94606
5:30PM $65
arrival iconSprig Restaurant, San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA 94102
5:45PM $65

 

bus iconKhởi Hành Từ: Westminster - Lúc: 9:15AM
Địa Điểm Khởi Hành: 8970 Bolsa Ave Westminster, CA 92683
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival iconLee's Sandwich , San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA 95122
4:00PM  $40
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA 95823
5:00PM $60
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA 94606
5:30PM $45
arrival iconSprig Restaurant. San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA 94102
5:45PM $45

 

bus iconKhởi Hành Từ: El Monte - Lúc: 10:00AM
Địa Điểm Khởi Hành2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA 91733
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival iconLee's Sandwich , San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA 95122
4:00PM  $40
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA 95823
5:00PM $60
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA 94606
5:30PM $45
arrival iconSprig Restaurant, San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA 94102
5:45PM $45

 

bus iconKhởi Hành Từ: Los Angeles - Lúc: 10:25AM
Địa Điểm Khởi Hành1231 N Spring St Los Angeles, CA 90012
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival iconLee's Sandwich , San Jose
2525 S King Rd, San Jose, CA 95122
4:00PM $40
arrival icon Huong Lan Sandwich, Sacramento
6930 65 Street, Sacramento, CA 95823
5:00PM $60
arrival iconBa Le's Sandwiches, Oakland
1909 International Ave, Oakland, CA 94606
5:30PM $45
arrival iconSprig Restaurant, San Francisco
590 Van Ness Ave, San Francisco, CA 94102
5:45PM $45


CHUYẾN XE BUỔI CHIỀU DÀNH CHO THỨ SÁU VÀ CHỦ NHẬT

Khởi Hành Từ Nam Cali ĐẾN Bắc Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus iconKhởi Hành Từ: Westminster - Lúc: 4:00PM
Địa Điểm Khởi Hành8970 Bolsa Ave Westminster, CA 92683
bus iconKhởi Hành Từ: El Monte - Lúc: 4:30PM
Địa Điểm Khởi Hành2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA 91733
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival iconLee's Sandwich , San Jose
2525 S King  Rd, San Jose, CA 95122
11:00PM $40
You are here: Home Lịch Trình Khởi Hành Từ Nam Cali