Khởi Hành Từ Bắc Cali ĐẾN Nam Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus icon Khởi Hành Từ: San Francisco - Lúc: 6:30AM
Departure Location: 590 Van Ness Ave, San Francisco, CA 94102
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival icon China Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA 90012
2:00PM $40
arrival icon Thuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA 91733
2:15PM $40
arrival icon ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
3:00PM $40
arrival icon Lucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126
5:00PM $60

 

bus icon Khởi Hành Từ: Oakland - Lúc: 7:00AM
Departure Location: 1909 International Ave, Oakland, CA 94606
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival icon China Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA 90012
2:00PM $40
arrival icon Thuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA 91733
2:15PM $40
arrival icon ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
3:00PM $40
arrival icon Lucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126
5:00PM $60

 

bus iconKhởi Hành Từ: Sacramento - Lúc: 7:30AM
Departure Location: 6930 65th St, Sacramento, CA 95823
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival iconChina Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA 90012
2:00PM $60
arrival iconThuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA 91733
2:15PM $60
arrival iconABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
3:00PM $60
arrival iconLucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126
5:00PM $80

 

bus icon Khởi Hành Từ: San Jose - Lúc: 8:30AM
Departure Location:  2525 S King Rd, San Jose, CA 95122
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival icon China Town, Metro Station
1231 North Spring Street, LA, CA 90012
2:00PM $40
arrival icon Thuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA 91733
2:15PM  $40
arrival icon ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
3:00PM  $40 
arrival icon Lucky Seafood, San Diego
9326 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126
5:00PM $60


CHUYẾN XE BUỔI CHIỀU DÀNH CHO THỨ SÁU VÀ CHỦ NHẬT

Khởi Hành Từ Bắc Cali ĐẾN Nam Cali

Khách hàng có thể đặt chỗ qua online hoặc phone, xin gọi:
San Jose: 408-729-7885 I Santa Ana: 714-839-3500 I Toll Free: 888-834-9336

bus icon Khởi Hành Từ: San Jose - Lúc: 5:00PM
Departure Location: 2525 S King Rd, San Jose, CA 95122
Đến Tại: Lúc: Giá Vé:
arrival icon Thuan Phat Supermarket, El Monte
2650 N Rosemead Blvd, El Monte, CA 91733
11:00PM $40
arrival icon ABC Supermarket, Westminster
8970 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683
11:30PM $40